top of page
Vega Yazılım Vegawin A5 Ön Muhasebe Otomasyonu

Vegawin A5 Programı, VegaGrup Yazılım'ın öncü ürünü olarak Türkiye genelinde binlerce firmanın tercihi haline gelmiştir. Bu kapsamlı program, işletmelerin tüm gereksinimlerine cevap verecek şekilde tasarlanmış olup; birden fazla şube ve kasa işlemlerinin takibi, ön muhasebe, banka hesapları yönetimi, cari hesap takipleri, stok işlemleri, CRM-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi, tek düzen muhasebe sistemi, beyannameler, ücret bordrosu, sabit kıymet yönetimi, üretim planlama programı ve Orderman - Satın Alma Karar Mekanizması gibi pek çok özelliği içerir. Mobil ve web uygulamalarıyla da desteklenen Vega Win, işletmelerin finansal süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanımaktadır. Detaylı bilgi ve demo için bize ulaşabilirsiniz.

Vegawin A5
Neler Yapar

Vegawin A5, Türkiye genelinde yaygın olarak kullanılan bir iş yönetim programıdır. Birden fazla şube ve kasa takibi, banka hesapları yönetimi, cari hesap takipleri, stok işlemleri, CRM, muhasebe, beyannameler, ücret bordrosu, sabit kıymet yönetimi, üretim planlama ve satın alma gibi birçok özelliği içerir. Mobil ve web uygulamalarıyla desteklenir.

Vegawin A5 Genel Özellikleri ve Avantajları

1

Şube ve Kasa İşlemleri Takibi

Vega Win ERP, TL ve döviz nakit işlemlerini yönetme, harcamaları izleme ve kasa arası nakit transfer işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunar.

2

Banka Hesapları Takibi

Vega Win ERP, TL ve döviz hesaplarını takip etme, kredi kartlarını izleme, banka takas işlemleri, havale ve EFT işlemlerini yönetme yeteneklerini bir araya getirir.

3

.Cari Hesap Takipleri

Vega Win ERP, TL ve dövizli cari hesap takibi ile birlikte nakit, çek, senet ve kredi kartı işlemlerini etkili bir şekilde yönetme imkanı sunar.

4

Toptan Cari Hesap Takibi

Vega Win ERP, perakende, zimmet ve personel cari hesap takibini kısa ve etkili bir şekilde yönetir.

5

Stok İşlemleri

Vega Win ERP, irsaliye, fatura, proforma fatura işlemleri yanı sıra konsinye işlemleri ve alış işlemlerinde otomatik depolara ürün sevk etme yeteneklerini bir araya getirir.

6

Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi

Vega Win ERP, müşteri görüşme formları oluşturma, bireyler, müşteri veya ticari müşteri kartları oluşturma ve müşteri ilişkilerinin CRM üzerinden takibini sağlama özelliklerini içerir.

7

Tek Düzen Muhasebe Sistemi

Vega Win ERP, Maliye Bakanlığı onaylı ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu olup, hızlı fiş girişi, muhasebe hesapları arası transfer ve elektronik defter tutabilme özelliğini içerir.

8

Beyannameler

Vega Win ERP, kurumlar vergisi, geçici kurumlar vergisi, KDV beyannamesi, BA/BS formu ve muhtasar beyanname gibi mali beyanname süreçlerini etkili bir şekilde yönetme imkanı sunar.

9

Ücret Bordrosu

Vega Win ERP, puantaj, ücret bordrosu, SGK bildirgeleri gibi işgücü yönetimi süreçlerini muhasebe ile entegre bir şekilde yöneterek işletmelerin personel ve mali süreçlerini bütünleştirir.

10

Sabit Kıymetler (Demirbaş)

Vega Win ERP, demirbaş malzeme kayıtlarını takip ederken, amortisman ve yeniden değerleme işlemlerini de etkili bir şekilde gerçekleştirme imkanı sağlar.

11

Üretim Planlama Programı

Vega Win ERP, üretim reçeteleri ve iş emirleri oluştururken, fason işçilik işlemleri ve mamul ürün takibini sağlayarak aynı zamanda finansal risk yönetimi ve stok analizini etkili bir şekilde yönetir.

12

Satın Alma Karar Mekanizması

Vega Win ERP, fiyat teklifi verme ve iç taleplerin onay mekanizmasını kolaylaştırırken, stok takibi, stok sayım işlemleri ve ürün etiket işlemlerini de etkili bir şekilde yönetir.

Vega Yazılım Vegawin A5 Ön Muhasebe Otomasyonu
Vega Yazılım Vegawin A5 Ön Muhasebe Otomasyonu

Neden Vegawin A5'i Seçmelisiniz?

  • Kapsamlı İş Yönetimi: Vegawin A5 birçok sektöre hitap eden geniş bir yelpazede iş süreçlerini yönetme kabiliyetine sahiptir, bu da işletmelerin farklı ihtiyaçlarına kolaylıkla uyum sağlamasını sağlar.

  • Mali Uyum ve Onaylar: Program, Maliye Bakanlığı onaylı olup Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlar, ayrıca vergi beyannameleri, muhasebe işlemleri gibi önemli mali süreçleri etkili bir şekilde yönetir.

  • Çoklu Hesap ve İşlem Takibi: Birden fazla şube, kasa, cari hesap, stok ve müşteri ile ilgili detaylı takip imkanı sunar, böylece işletmeler tüm operasyonlarına anlık olarak hakim olabilir.

Vegawin A5
Özellikleri

Vegawin A5, geniş özellik yelpazesi, mali uyum, ve detaylı iş yönetimi fonksiyonları ile işletmelerin finansal süreçleri etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

1.TL ve döviz nakit işlemleri

2.- Harcamaların izlenmesi

8.TL ve dövizli cari hesap takibi

9.Perakende cari hesap takibi

15.Ba/bs formu, muhtasar beyanname

16.Muhasebe ile entegrasyon

3.Kasalar arası nakit transfer işlemler

4.TL ve döviz hesap tutabilir

10.Zimmet cari hesap takibi

11.Personel cari hesap takibi

17.Demirbaş malzeme kayıtları

18.İş emirleri oluşturma

5.Kredi kartları takibi

6.Banka takas işlemleri

12.Konsinye işlemleri

13.Müşteri görüşme formları

19.Finansal risk yönetimi

20.Stok analizi

8.Havale ve EFT işlemler

14.Elektronik defter tutabilme özelliği

21.Fiyat teklifi verme

Detaylı bilgi ve demo talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page